TSO

TSO

Teaterorden TSO är en ideell, politiskt och religiöst obunden sammanslutning av personer (ordensbröder och ordenssystrar), som är verksamma inom, eller har personliga intressen av det konstnärliga arbetet inom teater, dans, musik, film, press, radio, television eller andra medier. Förutom att odla medlemmarnas intressen enligt ovan samlar TSO in medel till stipendier och stöd åt behövande inom och utom orden. Orden har även till syfte att bereda glädje åt sjuka och gamla.

TSO grundades år 1916 i Göteborg av skådespelaren och operetthjälten

Carl Barcklind och fyra skådespelarkamrater när de under ledning av

Georg af Klercker spelade in film på Otterhällan i Göteborg. TSO har tre loger:

i Göteborg, Stockholm och Malmö. Logen i Göteborg som är äldst benämns moderlogen. Carl Barcklind instiftade även Stockholmslogen 1919 och

Georg af Klercker, Malmölogen 1926.

 

 

TSO